reklamacje i zwroty

E-mail

shop@welding-tech.eu

Telefon

PL +48 884 315 415

Adres

Łódź, Ul. Ofiarna 4/19

 • Zgłoszenie przez Klienta wniosku o zwrot towaru nie jest równoznaczne z przyjęciem zwrotu przez Welding-Tech
 • Zwrot towarów jest możliwy w terminie do 90 dni od daty widniejącej na dowodzie zakupu.
 • Zwracany towar musi nadawać się do dalszej sprzedaży tj. musi być bez widocznych śladów użytkowania.
 • zakupionych w innych sklepach
 • zniszczonych
 • na których widnieje ślad montażu
 • bez oryginalnych opakowań
 • w uszkodzonych opakowaniach
 • niepełnych opakowań
 • Reklamacje zakupionych towarów ze względu na ich wady fabryczne należy zgłaszać w bezpośrednio na adres e-mail:

                                                                                          shop@welding-tech.eu

 • W mailu prosimy o dołączenie:
 1. numeru zamówienia lub dowodu dostawy
 2. numeru katalogowego reklamowanego towaru.
 3. dokładnego opisu wad lub uszkodzeń
 4. zdjęć potwierdzających rodzaj uszkodzenia
 5. skan protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez kuriera (w przypadku uszkodzeń w transporcie)
 6. numer telefonu w celu poinformowania o przebiegu procesu reklamacji

Klient zgłaszający reklamacje jest zobowiązany, na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres – ul. Ofiana 4/19, Łódź 93-380

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.